Kulturytring Drammen 2021: Hybrid festival over tre dager

Kulturytring Drammen 2021 - både fysisk og digital gjennomføring
Photo: Kulturytring Drammen 2021 - både fysisk og digital gjennomføring

Fra fysisk, til digitalt, til hybrid. Planleggingen av arrangementet var innom alle scenarier og da Drammen åpnet opp på restriksjonene to uker før start åpnet også arrangør opp for noe publikum og gikk fra en heldigital til en hybrid gjennomføring.

Fra 21.-23. juni gikk det aller første Kulturytring Drammen av stabelen. Tre dager fylt med debatter, kunstytringer, samtaler, møter, både i Drammen og over skjerm. Det har vært debatt, diskusjon, men ikke minst har det vært dialog på tvers av interesseområder, på tvers av sektorer og på tvers av organisasjoner.

Arrangementet kort oppsummert:

  • 3 dager
  • 6 scener
  • 54 arrangører
  • 80 arrangementer
  • 200 publikumsplasser i Drammen
  • Ubegrenset antall digitale plasser

Er det virkelig mulig å gjennomføre? Klart det!

Slik var det for de digitale deltakerne

Alle som deltok digitalt fikk tilsendt link og personlig innlogging til Kulturytring Drammen plattformen. Der fant de all relevant informasjon samt fullt og alltid oppdatert program over hva som skjedde når. Fra programmet fikk de enkelt tilgang til å følge direktesendingene fra alle de 6 scenene. I interaktivitetsfeeden ved siden av sendingene fikk de mulighet til å sende inn spørsmål til scenen og svare på avstemninger.

I løpet av dagen ble det lagt ut opptak av tidligere sendinger slik at enkelt kunne gå tilbake for å se opptak av det de måtte velge bort eller gikk glipp av tidligere. På den måten fikk hver deltaker mulighet til å hele tiden velge innholdet som var mest relevant og interessant for den enkelte.

Kulturytring drammen digitalt

Digital plattform til de digitale deltakerne. Med tilgang til direktesendinger og opptak fra alle scenene og mulighet for interaksjon med scenen fikk de en fullverdig arrangementsopplevelse.

Slik var det for de fysiske deltakerne

Alle deltakere som var fysisk tilstede i Drammen fikk tilsendt en personlig link til Kulturytring Drammen web-appen. Der fant de samme relevante informasjon og oppdaterte program som de digitale deltakerne men i et mobiltilpasset format. I tillegg fant de ytterligere informasjon om hvordan komme seg til Drammen og de ulike scenene, samt opplysninger og regler for smittevern under arrangementet. Fra web-appen kunne også deltakere i salen sende inn spørsmål, slik at moderator på scenen fikk alle spørsmål samlet på ett sted uavhengig om de kom fra de hjemme eller de i salen.

For å holde oversikt over hvem som var tilstede inneholdt også web-appen en QR-kode som deltakerne viste frem for innskanning til hvert arrangement.

Kulturytring drammen fysisk 1000x566

Deltakerne som var tilstede i Drammen benyttet web-appen for å finne frem og holde oversikt over programmet, sende inn spørsmål til scenen og vise QR-kode for innskanning til alle scenene.

Slik var det for NOKU som arrangør

Med systemet fra Tappin kunne NOKU enkelt kommunisere med alle deltakere, uansett om de deltok fysisk eller digitalt. Program og relevant informasjon oppdateres automatisk på både plattform og web-app fra samme sted, og det var mulig for nye deltakere å registrere seg underveis og automatisk få tilgang til alt.

Prosjektledere fra Tappin bistod NOKU under gjennomføringen ved å sikre at innskanningen av deltakernes QR-kode ved alle innganger fungerte som det skulle og at alle direktesendinger ble overført på rett plass til rett tid på den digitale plattformen.

Andre stories