fbpx
Hopp til innholdet

GDPR informasjon

Hos Tappin AS forstår vi viktigheten av personvern og databeskyttelse. Vi er forpliktet til å beskytte personopplysningene til våre kunder og brukere i tråd med EUs personvernforordning (GDPR). Her er hvordan vi sikrer full overholdelse av GDPR:

Lokalisert og Sikker Hosting

 • Microsoft Azure Hosting i Norge: Vi benytter oss av Microsoft Azure for våre hosting-tjenester, lokalisert i Norge. Dette sikrer at dataene håndteres innenfor EU/EØS-området, i overensstemmelse med GDPRs krav.

Sertifisert Personvernombud

 • Sertifisert Personvernombud: Vi har et sertifisert personvernombud som sikrer at våre prosesser og praksiser følger GDPRs standarder.

Databehandleravtaler

 • Individuelle Databehandleravtaler: For hver av våre kunder etablerer vi en egen databehandleravtale. Dette sikrer at håndteringen av personopplysninger skjer i henhold til de strenge kravene i GDPR.

DPIA – Data Protection Impact Assessment

 • Gjennomføring av DPIA: DPIA står for Data Protection Impact Assessment. Det er en prosess for å identifisere og minimalisere risikoen knyttet til personopplysninger. Vi gjennomfører DPIA i samsvar med GDPRs regler og anbefalinger for å sikre at våre databehandlingsaktiviteter ikke medfører risiko for individers rettigheter og friheter.

Systemer for Avviksrapportering og Hendelser

 • Avviksrapportering og Hendelseslogg: Vi har implementert systemer for umiddelbar rapportering og håndtering av eventuelle avvik eller sikkerhetshendelser. Dette sikrer rask respons og nødvendig tiltak for å beskytte våre kunders og deres brukeres data.

Overholdelse av Datatilsynets Anbefalinger

 • Følger Anbefalinger fra Datatilsynet: Vi følger nøye med på og implementerer Datatilsynets anbefalinger for å sikre at vi alltid er oppdatert på beste praksiser innen databeskyttelse.

Standard Contractual Clauses (SCC)

 • Bruk av SCC: Vi bruker Standard Contractual Clauses (SCC) for å sikre at dataoverføringer til land utenfor EU/EØS skjer i overensstemmelse med GDPR.

Intern Opplæring og Bevisstgjøring

 • Eget Opplæringsprogram for Ansatte: Vi har implementert et internt opplærings- og bevisstgjøringsprogram for alle ansatte for å sikre forståelse og overholdelse av GDPR-standarder i all håndtering av personopplysninger.

Gjennomgang av Personvernpraksiser

 • Regelmessig Gjennomgang: Vi gjennomfører en årlig gjennomgang av våre personvernpraksiser for å sikre at de forblir oppdaterte og i tråd med de siste GDPR-kravene.

Ivaretakelse av Individuelle Rettigheter

 • Brukerrettigheter under GDPR: Vi respekterer og fasiliteter alle individuelle rettigheter under GDPR. Dette inkluderer retten til innsyn, retting, sletting (retten til å bli glemt), dataportabilitet, og retten til å motsette seg behandling av deres data.

Sikkerhetsforanstaltninger og Risikohåndtering

 • Omfattende Kryptering og Interne Rutiner: For å beskytte personopplysninger benytter Tappin seg av avansert krypteringsteknologi og sterke interne sikkerhetsrutiner.

Samarbeid med Tredjeparter

 • Samarbeid og Rådgivning: Vi samarbeider hovedsakelig med våre kunder og partnere, der vi ofte fungerer som databehandler. Vi sikrer at all datautveksling med tredjeparter overholder GDPR og bistår med rådgivning og kvalitetssikring i denne prosessen.

Kontaktinformasjon for Personvernspørsmål

 • Kontakt Oss for Personvernrelaterte Forespørsler: Ved spørsmål om personvern, vennligst kontakt oss på gdpr@tappin.no eller ring oss på +47 22 12 02 42.

Oppbevaring av Compliance-dokumenter

 • Dokumentasjonsrutiner: Vi har etablert systemer for oppbevaring av compliance-dokumenter, der vi blant annet benytter løsninger fra NorthGRC (www.northgrc.no) for å sikre nøyaktighet og tilgjengelighet av viktig dokumentasjon.