fbpx
Hopp til innholdet

Et paradigmeskifte – Tietoevry digitaliserer rekrutteringsprosessen

  Hva gjør ditt selskap for å spare penger med intervjuprosesser og arrangementer?

  Bli inspirert av hvordan Tietoevry organiserer og gjennomfører sin Graduate- rekruttering i Norden. Dette bidrar til bærekraftig utvikling, inkludering og en besparelse av CO2 utslipp på hele 99% sammenliknet med fysiske møter.

  Årlig gjennomfører Tietoevry et Graduate-rekrutteringsprogram på Tappins digitale plattform hvor ca. 750 kandidater blir invitert og møtes.   

  Ved å benytte en digital løsning setter Tietoevry inkludering høyt på prioriteringslisten. Deltakere fra en rekke land, og fra hele fire kontinenter deltar på en og samme dag. Det er kandidater som studerer i USA, Hong Kong, Sør-Korea, Japan, Europa og Australia. På syv dager gjennomføres hele 1500 intervjuer.

  Ved å benytte en digital løsning setter Tietoevry inkludering høyt på prioriteringslisten. Deltakere fra en rekke land, og fra hele fire kontinenter deltar på en og samme dag. Det er kandidater som studerer i USA, Hong Kong, Sør-Korea, Japan, Europa og Australia. På syv dager gjennomføres hele 1500 intervjuer.

  Tietoevry er et ledende teknologiselskap med en solid nordisk arv og global kapasitet.
  Selskapet har 24 000 eksperter globalt; spesialisert innen skytjenester, data og programvare. De betjener tusenvis av kunder innen næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. Tietoevry skaper meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre verden bedre.

  Bærekraft og inkludering 

  Bærekraft blir i dag ofte kalt ESG. Det er en engelsk forkortelse for Environmental, Social and Governance, og er et viktig parameter som Tietoevry blir målt på.

  På norsk oversettes dette til miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold. ESG handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling, og hvordan virksomheten styres for å minimere faktorer som påvirker samfunn og miljø på en negativ måte. Tietoevrys Graduate Recruitment Team bidrar direkte ved å gjennomføre rekrutteringsprosessen for sitt Graduate-program digitalt på Tappins løsning et par ganger i året

  For Tietoevry og kandidatene er det en rekke fordeler å gjennomføre rekrutteringsprosessen for programmet digitalt:   

  • Tidseffektivt og inkluderende:
   • Samtlige ledere i selskapet holder sitt innlegg og intervjuer fra hvor de er.
   • 1500 intervjuer blir gjennomført på 15 timer, og har en økt effektivitet med kortere pauser mellom hvert intervju sammenliknet med fysiske intervjuer
   • Det kreves ingen reising som er effektivt for både ansatte i Tietoevry samt kandidatene, da flere kandidater som nevnt studerer i utlandet og ville hatt en lang og kostbar reise både i tid, penger og CO2 utslipp for et intervju.
   • Kandidatene som er invitert kan gjennomføre intervjuer fra hvor de er i verden.  Dette er et viktig element for inkludering da det er flere studenter som studerer i utlandet og mest sannsynlig ikke ville hatt mulighet til å stille til et fysisk intervju. 
  • Mindre sløsing:
   • Ingen bestilling eller kast av mat.
   • Ingen printing av informasjon eller brosjyrer.
   • Ingen spesiell oppvarming av lokaler for å ta imot så mange kandidater, noe som påvirker CO2-utslippet.
   • ROI for Tietoevry – lav kost for å arrangere møtene sammenliknet med et fysisk arrangement.

  Gjennomføring på Tappins digitale løsning: 

  • Dette er et digitalt arrangement der Tietoevrys Graduate Recruitment Team introduserer selskapet med visjon, innhold og engasjement og inkluderer kandidatene med interaksjon og engasjement via poller og chat. Med en felles chat ufarliggjøres en spent intervjusituasjon kandidatene er i. Tietoevry opplever at dette skaper et engasjement og får kandidatene til å senke skuldrene.
  • Kommunikasjon og invitasjon til Graduate Recruitment Days distribueres via Tappin og den digitale løsningen er fullt og helt tilpasset Tietoevry sin grafiske profil.
  • Speeddating med pauser er satt opp. Her treffes kandidater og ledere for intervju samt mingling. 

  Fornøyde kandidater og ledere: 

  En spørreundersøkelse om prosessen gjennomført i etterkant av rekrutteringsprosessen blant både kandidatene og intervjuere gir positive tilbakemeldinger. 

  Det er spesielt gode tilbakemeldinger på pauserommene med nettverksmuligheter hvor det er veldig enkelt å formidle informasjon om selskapet, og hvor alle kandidater får svar på spørsmål som de har. Dette er både gjennomsiktig og enkelt. 

  Reduksjon på CO2 på over 99%*

  Bærekraft og utnyttelse av teknologien på en optimal måte er viktig for Tietoevry. 

  Totalt CO2-utslipp for arrangementet er kalkulert til 395,56kg CO2e utslipp hvor estimatet på et fysisk møte har et estimert forbruk på 650 460,00kg CO2e utslipp. Dette er mer enn 99% lavere C02-utslipp enn ved å gjennomføre arrangementet fysisk. 

  Per person ved dette digitale arrangementet er det generert 0,5 kg CO2, mens ved et fysisk arrangement ville hver enkelt deltaker hatt et estimert utslipp på 293 kg CO2, som er 99% høyere!  

  For å sette C02-reduksjonen i perspektiv utgjør dette strømforbruket til 110 husholdninger årlig.

  Kort oppsummert bidrar Tietoevry til FNs bærekraftsmål ved å bruke Tappins digitale løsning som gjør det mulig å knytte kunnskap og mennesker sammen digitalt. 

  Bærekraft og utnyttelse av teknologien på en optimal måte er viktig for Tietoevry.

  Stabil digital løsning og et solid samarbeid

  Tappins digitale verktøy for arrangementer har et enkelt brukergrensesnitt som er svært enkelt å lære seg. I dag gjør vi i Tietoevrys Graduate Recruitment Team alt selv, fra opprettelse av arrangement til videoopptak av de forskjellige innleggene, og Tappin bistår oss kun ved behov, sier Emil Fredriksson, Nordic Graduate Recruitment Project Lead. 

  “Vi har et solid samarbeid og jobber veldig godt sammen, og Tappin er veldig serviceinnstilte, noe som er avgjørende for oss.  Vi er både fornøyd med samarbeidet og ikke minst den tekniske løsningen som fungerer sømløst for både oss og kandidatene. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra kandidatene, noe som er en viktig faktor for oss. Denne formen for rekruttering er noe vi skal fortsette med i fremtiden også”, sier Emil Fredriksson. 

  * Kilde på Co2 Footprint:  https://www.digitaleventcarboncalculator.com/calculator/

  • (utgangspunkt i 5 timer per rekrutteringsdag – totalt 15 timer)
  • 370 deltakere (deltakere + ledere) 
  • Prerecordings er satt til 2 timer per gang – totalt 6 timer ut av de totale 15 timene)