fbpx
Hopp til innholdet

Tappin hever deltakeropplevelsen for Infoteam Dagene

  Når Infoteam, den norske brukerforeningen for Infors produkter, bestemte seg for å arrangere årets konferanse med temaet «Lag en enklere arbeidsdag», var det klart at digitale løsninger ville spille en nøkkelrolle i suksessen av arrangementet. Med et fokus på innovative verktøy som Infor OS, var det avgjørende at konferanseapp-tilbyderen reflekterte denne fornyelsen og fremtidsrettede tilnærmingen. Tappin ble valgt for oppgaven.

  Hva Tappin har levert

  1. Komplett Eventapp: Med Tappins app, fikk deltakerne tilgang til all praktisk informasjon fra sine håndholdte enheter. Fra programdetaljer, stedstidspunkter til oversikt over foredragsholdere, var alt bare et klikk unna.
  2. Interaktivitet: Appen tillot deltakerne å stille spørsmål direkte til foredragsholdere og gi tilbakemelding i sanntid.
  3. Nettverksbygging: Gjennom appens funksjon kunne deltakerne koble seg opp mot andre deltakere, sponsorer, og foredragsholdere. Dette skapte en integrert nettverksopplevelse, noe som øker verdien av å delta på en slik konferanse.
  4. Sponsorinnhold: Tappins plattform tilbyr også muligheten for sponsorer å vise frem sine produkter og tjenester direkte i appen, noe som gir dem økt synlighet.
  5. Tilpasset Innhold: Basert på brukerens interesser og preferanser, kunne appen foreslå relevante sesjoner, foredragsholdere og nettverksmuligheter.

  Hvorfor Tappin forbedrer deltakeropplevelsen

  En konferanse handler ikke bare om presentasjoner og foredrag. Den handler også om opplevelsen. Tappins app-tilbud sikrer at deltakerne har en sømløs, informert, og engasjerende opplevelse fra start til slutt.

  Med fokus på brukervennlighet, kan deltakerne raskt og enkelt få tilgang til informasjon, noe som er kritisk for å få mest mulig ut av konferansen. Dessuten, med muligheter for interaksjon, sikres det at deltakerne ikke bare er passive observatører, men aktive deltakere.

  I tråd med konferansens tema «Lag en enklere arbeidsdag», viste Tappin hvordan bruk av moderne teknologi kan forenkle og forbedre hvordan vi arbeider og kommuniserer. Ved å gi deltakerne muligheten til å koble sammen, dele innsikt, og samhandle med innhold på en meningsfylt måte, hevet Tappin standarden for hva en konferanseopplevelse kan og bør være.

  Samlet sett sikret Tappins leveranse at Infoteam Dagene ikke bare var et møtepunkt for å diskutere Infor’s produkter, men også en plattform for innovasjon, læring og nettverksbygging.

  Kontakt oss for mer info